หัวข้อข่าว : เครื่องเงิน  (อ่านแล้ว 15690)
 
 
รับซื้อเครื่องเงินมือสอง
 
 
ตำนานการทำเครื่องเงินนั้นมีปรากฏหลักฐานมาตั้งแต่ครั้งพญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่ ซึ่งได้ขอช่างฝีมือจากเมืองพุกามมาฝึกให้คนเชียงใหม่ได้ทำเพื่อเป็นอาชีพเสริม ทำให้ชาวไทยได้มีอาชีพการทำเครื่องเงินต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้ และได้เป็นเรื่องของการซื้อขาย โดยมีอาชีพรับซื้อเครื่องเงินเกิดขึ้นในเวลาต่อมา
สมัยก่อนการทำเครื่องเงินที่เมืองเชียงใหม่เป็นการทำเครื่องเงินของบ้านช่างศรีพรรณ เป็นผู้ตีขันเงิน ซึ่งจะสลักลวดลายอย่างสวยงาม แสดงถึงฝีมือที่ยอดเยี่ยม และมีราคาในการรับซื้ออย่างสูง เป็นที่ยอมรับของคนในรุ่นต่อ ๆ มาและได้ขยายแหล่งผลิตเครื่องเงินไปยังที่อื่น ๆ ทำให้การรับซื้อกว้างขวางออกไป และได้พัฒนารูปแบบอีกมากมาย โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้การทำเครื่องเงินได้มีการพัฒนาไปมากกว่าเมื่อก่อนละมีการรับซื้อกันในราคาที่สูงขึ้น ทำให้ทั้งผู้ผลิต และผู้รับซื้อมีกำไรอย่างงดงาม
ในอดีตก่อนปี พ.ศ. 2500 ชาวบ้านจะมีอาชีพหลักด้วยการทำนาเป็นส่วนใหญ่ ต่อเมื่อว่างเว้นจากการทำนาจึงหันมาประกอบอาชีพช่างฝีมือด้วยการทำเครื่องเงินตามที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยใช้แรงงานของคนในครอบครัว และทุกบ้านจะมีการผลิตกับเตาขนาดเล็กที่เรียกว่า เตาเส่า
คนในครอบครัวจะช่วยกันทำเครื่องเงินเพื่อการใช้สอยในชีวิตประจำวัน และเพื่อการค้า โดยจะไปซื้อแร่เงินมาเพื่อทำการผลิต จากนั้นก็จะมาตีขึ้นรูปตามประเภทของสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้แรงงานที่เป็นชาย ส่วนแรงงานที่เป็นหญิงจำรับหน้าที่งานเบา เช่นงานแกะลาย และการนำไปจำหน่าย
วัสดุในการผลิต
การผลิตเครื่องเงินนั้นต้องใช้แร่เงินเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นแร่เงินที่ได้มาจากการทำเหมืองแร่ทองคำ ซึ่งจะพบควบคู่ไปพร้อม ๆ แร่เงิน แต่มีปริมาณที่น้อยไม่เพียงพอกับความต้องการจึงต้องนำเข้าหรือเสาะหาจากแหล่งอื่น ซึ่งแร่เงินที่ได้มาจะมีความบริสุทธิ์ที่แตกต่างกัน การหาแร่เงินที่นำมาผลิตเครื่องเงินนั้นมีอยู่ 3 วิธี ได้แก่
1. การนำเข้าแร่เงินจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นแร่เงินที่ขุดขึ้นมาใหม่ ๆ ที่ยังเป็นแบบแท่ง และแบบเม็ด นำเข้ามาจากประเทศเกาหลี จีน และประเทศทางยุโรป มีราคาขึ้นลงตามราคาทองคำ และเงินดอลลาร์สหรัฐ 
2. การนำเหรียญกษาปณ์ต่าง ๆ ที่ทำจากแร่เงินซึ่งมีทั้งเหรียญของไทย และต่างประเทศ ซึ่งจะหาได้ทางชนบทภาคเหนือของไทยและมีพ่อค้ารับซื้อเพื่อนำมาขายต่อให้ทำเครื่องเงิน
3. การหลอมเครื่องเงินต่าง ๆ โดยจะมีพ่อค้ามารับซื้อ เพื่อนำมาขายต่อให้ผู้ผลิตเครื่องเงินอีกต่อหนึ่ง ซึ่งเนื้อเงินจะมีความแตกต่างกันออกไปตามยุคสมัยของเครื่องเงินนั้น ๆ 
 

รับซื้อเครื่องเงิน

Tel : 081-830-6181

Line : @rolex99

กดลิ่งค์นี้เข้าLine:@rolex99

 

ร้านรับซื้อเครื่องเงิน

 

www.รับซื้อเครื่องเงิน.com

 Posted by: admin ( 2023-01-15 12:41:21 )